Christian Lubich

Head of Institute / Institute Krems Bioanalytics

  • Dr. Christian Lubich | Head of Institute / Institute Krems Bioanalytics - IMC Fachhochschule Krems

    Dr. Christian Lubich

    Head of Institute / Institute Krems Bioanalytics
    Institute Krems Bioanalytics

    IMC TFZIMC TFZ Nebenhaus (Verwaltungsgebäude 2)